Author Archives: Quan Phong Industry

PHÂN BIỆT ĐÁ NHÂN TẠO, ĐÁ MARBLE, ĐÁ GRANIT

Ba loại đá nhân tạo, đá Marble, đá Granit đều có những ưu điểm riêng biệt của nó tuy nhiên cũng tồn tại một số nhược điểm vì vậy cần phải biết rõ từng tính chất và đặc điểm của đá nhân tạo, đá Marble, đá Granit để có thể sử dụng sao cho hiệu quả nhất.   […]

Double Handed Carry Clamps

DOUBLE HANDED CARRY CLAMPS – Double Handed Carry Clamps are designed to safely lift and transport stone slabs without using a forklift. Clamp plates are made of aluminum so it is light and durable. – The fully vulcanized rubber pads provide added grip and prevent damage to the slabs. The rubber padded handle allows for […]

0